20. 10. 2019  5:23 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava väzobných vrstiev na titáne pre kostné a zubné implantáty využitím magnetrónového naprašovania a iónových implantačných metód

Garant: Ing. Radoslav Halgaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Povrchová modifikácia kovov je dôležitou a prevládajúcou technikou na získanie ich biofunkcie pre biomedicinske použitie v implantátoch [1]. Najčastejšie používaním kovovým materidlom je titán. Takáto povrchová modifikácia titádnu a niektorých jeho zliatin môže hrať dôležitú úlohu v poskytovaní ochrany v biologickom prostredi, kde obmedzuje prenikanie kovových ionov do organizmu a zvyšuje biokompatibilitu implanátu s tkanivom [2]. To je obzvlášť dôležité z dôvodu zvýšenej frekvencie alergii na titán napriek skutodnosti, že titán a jeho zliatiny boli dlho považované za biologicky inertné. Preto väzobné vrstvy medzi kovmi a bioaktívnym povrchom sú nepostrádatelné pri ďalšej osteointegrácii povlaku hydroxiapatitu (HA) [3, 4].
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:06. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ