24. 10. 2019  4:58 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava na misiu ATHENA založením slovenského výskumného tímu orientovaného na existujúce rontgenove misie a štúdium aktívnych galaktických jadier

Garant: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je vytvoriť a vyškoliť nový tím zameraný na analýzu satelitných dát, zacielenú najmä na misie XMM-Newton (ESA), Chandra (NASA) a Swift (NASA), ktorých cieľom sú akrečné systémy, na prípravu aktuálne neexistujúcej platformy pre budúcu röntgenovú misiu ATHENA (ESA). Cieľ projektu má dva aspekty, röntgenové spracovanie dát a aktívne galaktické jadrá (AGN), pričom prvý mal veľmi slabú základňu na Slovensku, a aktuálne už vôbec neexistuje a je jedným z hlavných cieľov plánovanej misie ATHENA. Počas prvej fázy musí byť tím schopný spracovať surové dáta z misií XMM-Newton, Chandra a Swift a sprocesovať ich na získanie energetických spektier a svetelných kriviek. V druhej fáze tím začne systematický výskum v oblasti AGN a bude publikovať svoje výsledky vo vedeckých časopisoch.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2021
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ