18. 2. 2020  7:05 Jaromír
Akademický informačný systém

Projekty


Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania

Garant: doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Lucia AbrhanováDek SjF [ukončené]+421 (2) 57 296 244140
Marta BavlšíkováDek SjF [ukončené]+421 (2) 57 296 14635
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.ext SjF, ext UMAT MTF+421 (2) 44 455 087 kl. 369226

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ