18. 1. 2020  4:26 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania

Garant: doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Strojnícka fakulta
Identifikácia projektu:APVV-0009-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0