18. 9. 2019  11:46 Eugénia
Akademický informační systém

Projekty


DEFINOVANIE A TRANSPORMÁCIA VPLYVU NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV DO PRINCÍPOV NAVRHOVANIA OBYTNÝCH A OBČIANSKYCH BUDOV

Garant: doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt reaguje na aktuálnu požiadavku doby ? na aplikovanie nových technologických systémov. Ďalej vychádza z najnovších požiadaviek EÚ. Zaoberá sa výskumom transformácie vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov. Vyriešenie tejto tranformácie je základným predpokladom možnosti aplikovania nových technologických systémov v budovách. Projekt je zameraný na výskum nových princípov pre navrhovanie: ? obytných budov; ? domov s nájomnými bytmi, štartovacími bytmi; ? budov pre kultúru, školstvo, zdravotníctvo, administratívu a obchod; vo väzbe na využitie nových technologických systémov. Základným cieľom projektu je vytvorenie nových zásad pre architektonické navrhovanie obytných a občianskych budov vo väzbe na využitie nových technologických systémov: ? nové koncepty navrhovania budov, ? nové formovanie architektonických priestorov, ? nové tvarové riešenia budov, ? nové dispozičné riešenia, ? nové prevádzkové princípy budov, ? nové typologické požiadavky.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra architektonickej tvorby obytných budov (UA1 FA)
Identifikace projektu:1/0859/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0