20. 10. 2019  5:25 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Fyzikálne vlastnosti optických kryštálov a skiel halogenidov, chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov

Garant: Ing. Viera Trnovcová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium elektrických, optických, mechanických, termofyzikálnych vlastností a fázových prechodov v kryštalických, sklovitých a kompozitných halogenidových, chalkogenidových a oxidových materiáloch dopovaných vzácnymi zeminami. Sledovanie vzájomnej súvislosti vlastností, štruktúry a zloženia. Optimalizácia zloženia a technologickej prípravy.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0173/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Viera Trnovcová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Furár, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ