20. 9. 2019  5:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Projekty


Výskum a vývoj nového presného snímača prúdu pre vn a vvn aplikácie

Garant: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zámerom projektu je výskum a vývoj v oblasti využitia pôvodného presného flexibilného snímača prúdu na báze Rogowského cievky pre priame meranie prúdu v elektrizačnej sústave na vn a vvn napäťových hladinách. Využitie snímača prúdu pre merania a hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov dodávky a odberu elektrickej energie a kvalifikovanie strát na zariadeniach v prenosovej a distribučnej sústave.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikace projektu:APVV-0546-07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0