18. 9. 2019  0:02 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj nového presného snímača prúdu pre vn a vvn aplikácie

Garant: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je výskum a vývoj v oblasti využitia pôvodného presného flexibilného snímača prúdu na báze Rogowského cievky pre priame meranie prúdu v elektrizačnej sústave na vn a vvn napäťových hladinách. Využitie snímača prúdu pre merania a hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov dodávky a odberu elektrickej energie a kvalifikovanie strát na zariadeniach v prenosovej a distribučnej sústave.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-0546-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0