21. 10. 2019  18:15 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií

Garant: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným a trvalým cieľom projektu je vybudovanie unikátneho výskumno-vzdelávacieho Centra exelencie (VVCE) CENAMOST spájajúceho existujúce komplementárne kapacity. Náplňou prace centra bude využitie uvedených kapacít na zdkonalenie vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. VYužitie ziskanej pridanej hodnoty na urýchlenie transferu nových poznatkov do vzdelávacieho procesu a širokej celospoločenskej praxe, ako aj skvalitnenie procesu inovácií v malých a stredných podnikoch.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:VVCE-0049-07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0