21. 10. 2019  22:02 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií

Garant: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným a trvalým cieľom projektu je vybudovanie unikátneho výskumno-vzdelávacieho Centra exelencie (VVCE) CENAMOST spájajúceho existujúce komplementárne kapacity. Náplňou prace centra bude využitie uvedených kapacít na zdkonalenie vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. VYužitie ziskanej pridanej hodnoty na urýchlenie transferu nových poznatkov do vzdelávacieho procesu a širokej celospoločenskej praxe, ako aj skvalitnenie procesu inovácií v malých a stredných podnikoch.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:VVCE-0049-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0