21. 10. 2020  12:28 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií

Garant: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným a trvalým cieľom projektu je vybudovanie unikátneho výskumno-vzdelávacieho Centra exelencie (VVCE) CENAMOST spájajúceho existujúce komplementárne kapacity. Náplňou prace centra bude využitie uvedených kapacít na zdkonalenie vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. VYužitie ziskanej pridanej hodnoty na urýchlenie transferu nových poznatkov do vzdelávacieho procesu a širokej celospoločenskej praxe, ako aj skvalitnenie procesu inovácií v malých a stredných podnikoch.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:
VVCE-0049-07
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0