9. 12. 2019  1:11 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj efektívnych a spoľahlivých numerických metód pre inžinierske aplikácie.

Garant: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vývoj efektívnych a spoľahlivých numerických metód pre inžinierske aplikácie.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 32 888 393C 0107
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.KMDG SvF+421 (2) 32 888 418C 0507

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ