21. 10. 2019  0:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Multimediálna podpora a koncepcia predmetu Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je multimediálne zabezpečenie novokoncipovaného predmetu Diagnostické metódy v materiálovom inžinierstve pre ižiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo pomocou multimediálnych prednášok a ďalších učebných pomôcok. Súčasťou predmetu budú aj laboratórne cvičenia, ktoré budú tiež inovované. Použitím multimediálnych technológií sa zvýši názornosť a atraktivita výučby, prehĺbia sa znalosti študentov a bude stimulovaný ich tvorivý prístup k štúdiu predmetu. Rozšírená verzia predmetu bude využívaná aj pre prípravu doktorandov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:3/5178/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva