20. 8. 2019  20:52 Anabela
Akademický informační systém

Projekty


Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva

Garant: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie elektronickej formy výkladového slovníka z materiálového inžinierstva bezplatne dostupného pomocou web stránky pre všetky pracoviská vysokých škôl a SAV. Je určený pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania, ale aj pre učiteľov a výskumných pracovníkov vysokých škôl na Slovensku. Základ slovníka pozostáva z 1 200 vybraných hesiel z oblasti materiálového inžinierstva, pričom po zverejnení sa môže každé pracovisko cez správcu slovníka zúčastniť na jeho doplňovaní a rozširovaní (interaktivita). Výklad je doplnený schémami., videosekvenciami, fotografiami a príkladmi. Jednotlivé heslá majú uvedený anglický ekvivalent.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:3/4057/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:12. 02. 2008
Datum ukončení projektu:13. 02. 2008
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Peter Palček, PhD.spoluriešiteľ