Jul 24, 2019   10:37 a.m. Vladimír
Academic information system

Projects


Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva

Supervisor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na vytvorenie elektronickej formy výkladového slovníka z materiálového inžinierstva bezplatne dostupného pomocou web stránky pre všetky pracoviská vysokých škôl a SAV. Je určený pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania, ale aj pre učiteľov a výskumných pracovníkov vysokých škôl na Slovensku. Základ slovníka pozostáva z 1 200 vybraných hesiel z oblasti materiálového inžinierstva, pričom po zverejnení sa môže každé pracovisko cez správcu slovníka zúčastniť na jeho doplňovaní a rozširovaní (interaktivita). Výklad je doplnený schémami., videosekvenciami, fotografiami a príkladmi. Jednotlivé heslá majú uvedený anglický ekvivalent.
Kind of project:KEGA ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project identification:3/4057/06
Project status:Successfully completed
Project start date :12. 02. 2008
Project close date:13. 02. 2008
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Peter Palček, PhD.spoluriešiteľ