22. 10. 2019  7:49 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva

Garant: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie elektronickej formy výkladového slovníka z materiálového inžinierstva bezplatne dostupného pomocou web stránky pre všetky pracoviská vysokých škôl a SAV. Je určený pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania, ale aj pre učiteľov a výskumných pracovníkov vysokých škôl na Slovensku. Základ slovníka pozostáva z 1 200 vybraných hesiel z oblasti materiálového inžinierstva, pričom po zverejnení sa môže každé pracovisko cez správcu slovníka zúčastniť na jeho doplňovaní a rozširovaní (interaktivita). Výklad je doplnený schémami., videosekvenciami, fotografiami a príkladmi. Jednotlivé heslá majú uvedený anglický ekvivalent.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:3/4057/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:12. 02. 2008
Dátum ukončenia projektu:13. 02. 2008
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Peter Palček, PhD.spoluriešiteľ