23. 8. 2019  13:36 Filip
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba elektronických kurzov z matematiky

Garant: Mgr. Vladimír Liška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá prípravou elektronických kurzov z matematiky, ktoré budú používané vo vyučovaní matematiky na rôznych vysokých školách. Cieľom projektu je: 1. Vytvorenie systému elektronických kurzov pre vybrané predmety z matematiky, pomocou ktorých budú môcť študenti študovať prostredníctvom internetu. 2. Vytvorenie elektronických študijných materiálov pre matematické a informatické disciplíny. 3. Vytvorenie testov pre každú učebnú tému, glosárov a komplexnej administratívy. Využívanie vypracovaných študijných materiálov bude bezplatné a voľne prístupné všetkým potenciálnym užívateľom.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky (FEI)
Identifikácia projektu:3/4149/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0