19. 9. 2019  0:15 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Autoemisia z uhlikových nanorurok

Garant: doc. Ing. Ján Janík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Získanie nových poznatkov v oblasti rastu uhlíkových nanorúrok a autoemisie z nich, študovanie mechanizmu tvorby nanorúrok na vodivých , nevodivých a polovodičových podložkách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0807/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0