11. 12. 2019  17:05 Hilda
Akademický informační systém

Projekty


Iónová syntéza a vplyv ožarovania na povrchy štruktúrne a konfiguračne komplexných zliatin a zlúčenín

Garant: Ing. Pavol Noga, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na experimentálny a teoretický výskum vplyvu ožarovania na štruktúrne a konfiguračne komplexné fázy zliatin a zlúčenín (napr. kvázikryštály, vysokoentropické zliatiny), ako aj syntézu z nich odvodených funkčných tenkých vrstiev. Cieľom projektu je jednak študovať vplyv žiarenia na skúmané materiály, na druhej strane tieto efekty využiť na cielenú syntézu nanoštruktúr a nanočastíc. Výsledky tohto výskumu poskytne dôležité informácie o správaní sa skúmaných materiálov so zvýšeným žiarením ako aj pre návrh technologických procesov výroby tenkých vrstiev a výsledné nanoštruktúry a tenké vrstvy majú potenciálne aplikácie v chemickom priemysle, jadrovej energetike, prístrojovej a experimentálnej technike.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0644/20
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Matúš Dubecký, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Malovcováspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Katarína Šulková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Sankari Sampathspoluriešiteľ