11. 12. 2019  9:28 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachov

Garant: Ing. Peter Rantuch, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Peter Rantuch, PhD.UIBE MTF+421 908 674 133ŤL 234
prof. Ing. Karol Balog, PhD.KBI UIBE MTF, ext FEI+421 906 068 klapka 517ŤL 322b
Ing. Denis BenkoMTF D-INBE ext [roč 4]+421 906 068 klapka 524TL-321
Ing. Lenka Blinová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072TL-307a
Ing. Eva Buranská, PhD.KBI UIBE MTF+421 906 068 klapka 502ŤL-203
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 063Dekanat
Ing. Martina HladováMTF D-INBE den [roč 2]+421 906 068 klapka 519ŤL 204
Ing. Hana Kobetičová, PhD.KPI UIBE MTF+421 908 674 133ŤL 234
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.KBI UIBE MTF+421 906 068 klapka 510ŤL-323
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.KPI UIBE MTF+421 908 674 149ŤL-322d
Ing. Aleš NečasMTF D-INBE den [roč 2]+421 906 068 klapka 519ŤL 204
Ing. Alica Pastierová, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 507ŤL 307
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072ŤL 307a
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 501ŤL 322a
Ing. Zuzana Szabová, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 510ŤL-323
Ing. Tomáš Štefko, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 508ŤL 305
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.UIBE MTF, OAT ÚACHTM FCHPT+421 906 068 klapka 532ŤL 205
Ing. Igor Wachter, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 508TL-305

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ