13. 12. 2019  9:01 Lucia
Akademický informační systém

Projekty


Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachov

Garant: Ing. Peter Rantuch, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Jedným z dôsledkov postupujúcej priemyselnej revolúcie Industry 4.0 a neustáleho zvyšovania produktivity práce bude vo výrobe neustále narastajúci podiel kovových prachov a problematika ochrany zamestnancov a technologických zariadení pred ich účinkami sa stane kľúčovou pre najbližšie obdobie. Výbušné kovové prachy majú špecifické vlastnosti, ktorými sa líšia od bežných výbušných prachov (drevo, múka). Kovové prachy majú extrémne výbuchové parametre a ich rozdiel voči bežným prachom dosahuje častokrát stovky percent. Vo väčšine prevádzok, kde sa kovové prachy vyskytujú (napr. hliník, horčík, titán a ich zliatiny), je nebezpečenstvo požiaru a výbuchu reálne. Významným ukazovateľom vlastností horľavých prachov sú požiarnotechnické charakteristiky. Projekt bude zameraný na štúdium charakteristík kovových prachov a ich horľavosť a výbušnosť. Výskum bude prebiehať na unikátnych zariadeniach využívaných v požiarnom inžinierstve s využitím inovatívnych postupov pre komplexnejšie štúdium požiarnej bezpečnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikace projektu:1/0620/20
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníků projektu:18
Počet oficiálních pracovníků projektu:18

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Denis Benkospoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Hladováspoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Aleš Nečasspoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ