18. 10. 2019  7:59 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie optimálneho režimu kryogénneho spracovania pre nástrojové ocele

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podrobné štúdium javov, ktoré prebiehajú vo vybranej chróm-vanádovej ledeburitickej nástrojovej oceli počas kryogénneho spracovania pri použití rôznych teplotne-časových režimov. V rámci projektu bude stanovený vplyv dôležitých premenných procesu, ako sú výška teploty austenitizácie, režim popúšťania, teploty a doby výdrže na teplote kryogénneho spracovania na mikroštruktúru, tvrdosť, pevnosť v trojbodovom ohybe, lomovú húževnatosť, odolnosť proti opotrebeniu a koróznu odolnosť skúmaného materiálu. Toto by malo viesť k možnosti úplnejšieho využitia potenciálu kryogénneho spracovania v prípadoch nástrojových ocelí. V projekte bude využité veľké množstvo experimentálnych technik, čo umožní dosiahnuť hlavný cieľ projektu – potvrdiť hlavnú vedeckú hypotézu o možnom súčasnom zvýšení inak protichodných vlastností ako tvrdosti a odolnosti proti opotrebeniu na jednej strane a húževnatosti na strane druhej vybranej Cr-V ledeburitickej ocele s využitím kryogénneho spracovania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0112/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.riešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.riešiteľ
Venu Yarasu, MSc.riešiteľ
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Dominik Kralovičriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.riešiteľ
Ing. Juraj Ďuricariešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.riešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.riešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.riešiteľ