11. 12. 2019  10:33 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu

Garant: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0584/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0