18. 9. 2019  23:47 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie

Garant: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Posúdenie a vyhodnotenie možných príčin vzniku porúch a vád pri súčasnom režime prevádzky prepravného systému a rôznych reálnych okrajových podmienkach. Nasúvané spoje stožiarov diaľkových elektrických vedení vystavené cyklickým zmenám pôsobenia premenného zaťaženia. Stabilitné problémy plnostenných stožiarov premenného prierezu s kónickým driekom. Požiarna odolnosť oceľových a oceľobetónových konštrukcií. Analýza statického pôsobenia sendvičových panelov s výplňou s minerálnej vlny určených pre obvodové plášte halových stavieb. Overenie súčasných návrhových postupov so zreteľom na bezpečnosť a ekonomickosť. Spoľahlivosť nosných aj nenosných stavebných konštrukcií vyrobených zo skla, zásady navrhovania a ich aplikácia vo vzťahu k iným konštrukčným materiálom.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikácia projektu:1/0388/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0