18. 9. 2019  23:45 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite

Garant: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:025STU-4/2019
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0