25. 1. 2020  8:32 Gejza
Akademický informační systém

Projekty


Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky

Garant: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom navrhovaného projektu je výskum komplexných väzieb medzi obalovými konštrukciami budov a ich vnútorným prostredím prostredníctvom parametrických simulačných počítačových štúdií (?virtuálne experimenty?) v klimatických podmienkach Slovenskej republiky. Integrované počítačové simulácie celých budov a obalových konštrukcií budov budú bázované na matematickom modelovaní, experimentálnych meraniach a interdisciplinárnom prístupe. Výskumný kolektív sa zameria na okruhy problémov, ako sú: - počítačové simulácie energetického a environmentálneho správania udržateľných budov, - simulácie a experimentálne merania energetických a pohodových aspektov tienených zasklení, - dynamické simulácie denného osvetlenia budov, - simulácie obnoviteľných energetických systémov integrovaných do obalových konštrukcií budov, - počítačové simulácie a experimentálne štúdium aplikácií materiálov s fázovou zmenou v konštrukciách budov, - pasívne chladenie budov v klimatických podmienkach Slovenska a ďalšie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:1/0647/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0