18. 9. 2019  19:56 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Cities Society 4.0

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:29. 05. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0