15. 11. 2019  11:14 Leopold
Akademický informačný systém

Projekty


Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0247
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0