18. 9. 2019  23:58 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Stav projektu:Schválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0