22. 1. 2020  16:09 Zora
Akademický informační systém

Projekty


Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu

Garant: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Technický výkres je 2D formálnym záznamom geometrických, materiálových a technologických charakteristík reálnej súčiastky. Súčasné CAD systémy založené na 3D objemovom modelovaní umožňujú generovať technický výkres priamo z 3D modelu. S 3D objemovým modelom je možné realizovať aj ďalšie geometrické, vizualizačné a technologické operácie. Efektívne je preto transformovať papierové technické výkresy súčiastok pomocou počítača do 3D reprezentácie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0282/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.zodpovedný riešieľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ