26. 10. 2020  17:31 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu

Garant: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Technický výkres je 2D formálnym záznamom geometrických, materiálových a technologických charakteristík reálnej súčiastky. Súčasné CAD systémy založené na 3D objemovom modelovaní umožňujú generovať technický výkres priamo z 3D modelu. S 3D objemovým modelom je možné realizovať aj ďalšie geometrické, vizualizačné a technologické operácie. Efektívne je preto transformovať papierové technické výkresy súčiastok pomocou počítača do 3D reprezentácie.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0282/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
zodpovedný riešieľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ