20. 11. 2019  3:25 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu

Garant: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.UIAM MTF+421 906 068 443T02 3.122
Ing. Pavol Bezák, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 120NC 209
Mgr. Zuzana ČerveňanskáUIAM MTF, MTF D-AAIP ext [roč 4]+421 906 068 437T02 3.103
Ing. Michal Eliáš, PhD.ext UIAM MTF

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ