20. 1. 2020  3:38 Dalibor
Akademický informační systém

Projekty


Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie

Garant: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:APVV-18-0427
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2019
Datum ukončení projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0