18. 11. 2019  9:54 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie

Garant: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0427
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0