17. 10. 2019  10:08 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh alternatívneho postupu určovania veľkosti výrobnej dávky v pružných výrobných systémoch pomocou simulačnej optimalizácie

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je navrhnúť alternatívny postup určovania optimálnej veľkosti výrobnej dávky vo výrobných systémoch pomocou simulačnej optimalizácie. Postup bude navrhnutý a overený pre oblasť kusovej a malosériovej výroby. Postup bude na vybraných výrobných systémoch porovnávaný s klasickými metódami výpočtu veľkosti výrobnej dávky.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0170/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Vladimír Ľupták, PhD.spoluriešiteľ
Ing. František Miksa, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Pauliček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Zemanspoluriešiteľ
Ing. Katarína Drobnáspoluriešiteľ
Ing. Michal Škamla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zodpovedný riešiteľ