17. 10. 2019  3:03 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Predikcie srdcových arytmií na základe dát z EKG a iných pridružených vyšetrení s využitím metód umelej inteligencie

Garant: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt nadväzuje na výskum realizovaný v rámci dizertačnej práce zodpovednej riešiteľky výskumného tímu s názvom Analýza medicínskychúdajov, ichspracovanie a vyhodnocovanie s využitím metóddolovania dát. Srdcovocievneochoreniasúnajčastejšoupríčinouúmrtia v krajinách EÚ.Pretocieľom predkladaného projektu je inovatívne pristupovať k problematike predikcie srdcovej arytmie s využitím metód umelej inteligencie. V súčasnosti má aplikácia týchto metód do oblasti medicíny veľké opodstatnenie a rastúci trend. Je to spôsobené najmä veľkým množstvom ukladaných dát. Tieto dáta majú pôvod najčastejšie v medicínskych vyšetreniach v podobe výsledkov laboratórnych testov, alebo výsledkov špecializovaných vyšetrení ako napr. EKG, CT, EEG, atď. Metódy umelej inteligencie dokážu v týchto dátach odhaľovať vzťahy a anomálie, ktoré je náročné a niekedy nemožné odhaliť bez ich použitia. V rámci predkladaného projektu budú analyzované takéto medicínske dáta za účelom detekcie a predikcie srdcovej arytmie. Dáta budú pochádzať z uznávaných vedeckých medicínskych databáz určených práve na riešenie výskumných úloh. Takéto databázy sú legislatívne dostupné a poskytujú dáta v komplexnej a konzistentnej podobe, ktorá je vhodná pre dosiahnutie cieľov projektu. Predpokladaným výstupom projektu je systém určený na detekciu a predikciu srdcovej arytmie.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2021
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpovedný
Ing. Martin Komák, PhD. riešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD. riešiteľ