24. 1. 2020  17:16 Timotej
Akademický informační systém

Projekty


Využitie umelej inteligencie v riadení pružných výrobných systémov

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt ponúka prístup, ktorý poskytuje umelá inteligencia: Jednorazovo sa definujú elementárne úkony programovateľného zariadenia (manipulátora) a zadá sa východiskový a požadovaný stav. Systém si sám zostaví postupnosť elementárnych operácií, pomocou ktorých splní cieľ.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0368/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lenka Cibulášováspoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Kováčspoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Ing. Peter Mydlo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ