18. 10. 2019  19:07 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie umelej inteligencie v riadení pružných výrobných systémov

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt ponúka prístup, ktorý poskytuje umelá inteligencia: Jednorazovo sa definujú elementárne úkony programovateľného zariadenia (manipulátora) a zadá sa východiskový a požadovaný stav. Systém si sám zostaví postupnosť elementárnych operácií, pomocou ktorých splní cieľ.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0368/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lenka Cibulášováspoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Kováčspoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Ing. Peter Mydlo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ