11. 12. 2019  23:27 Hilda
Akademický informační systém

Projekty


Koherencia, dekoherencia a neusporiadanosť v kovových a supravodivých systémoch

Garant: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Koherencia, dekoherencia a neusporiadanosť v kovových a supravodivých systémoch".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.ÚJFI FEI [ukončeno]

Legenda
Role:administrativametodický řešitelřešitelpomocníkpozorovatel