10. 12. 2019  8:10 Radúz
Akademický informačný systém

Projekty


Koherencia, dekoherencia a neusporiadanosť v kovových a supravodivých systémoch

Garant: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Koherencia, dekoherencia a neusporiadanosť v kovových a supravodivých systémoch".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.ÚJFI FEI [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ