27. 1. 2020  20:26 Bohuš
Akademický informační systém

Projekty


Koherencia, dekoherencia a neusporiadanosť v kovových a supravodivých systémoch

Garant: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Teoretické štúdium kvantového transportu elektrónov v neusporiadaných kovových a supravodivých systémoch. Numericky a analyticky namodelovať prechod kov-izolant v neinteragujúcom neusporiadanom elektrónovom systéme.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra fyziky (FEI)
Identifikace projektu:APVV-51-003505
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2008
Datum ukončení projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0