22. 11. 2019  16:43 Cecília
Akademický informačný systém

Projekty


Koherencia, dekoherencia a neusporiadanosť v kovových a supravodivých systémoch

Garant: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Teoretické štúdium kvantového transportu elektrónov v neusporiadaných kovových a supravodivých systémoch. Numericky a analyticky namodelovať prechod kov-izolant v neinteragujúcom neusporiadanom elektrónovom systéme.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-51-003505
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0