18. 1. 2020  13:01 Bohdana
Akademický informační systém

Projekty


Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov

Garant: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Riešiteľská organizácia stanoví reologické, fyzikálne, mechanické a tribologické vlastnosti experimentálnych materiálov. S využitím softwaru Moldflow budú simulované efektívne parametre vstrekovania pri požadovanej kvalite a predikované zmrštenie. Simulácie budú verifikované meraním tlaku v dutine formy počas vstrekovania. Riešiteľ navrhne akceptovateľné zmeny konštrukcie foriem a výrobkov na základe experimentov vykonaných realizátorskými organizáciami.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Strojnícka fakulta
Identifikace projektu:AV-22/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0