Jan 19, 2020   2:22 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Projects


Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov

Supervisor: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Riešiteľská organizácia stanoví reologické, fyzikálne, mechanické a tribologické vlastnosti experimentálnych materiálov. S využitím softwaru Moldflow budú simulované efektívne parametre vstrekovania pri požadovanej kvalite a predikované zmrštenie. Simulácie budú verifikované meraním tlaku v dutine formy počas vstrekovania. Riešiteľ navrhne akceptovateľné zmeny konštrukcie foriem a výrobkov na základe experimentov vykonaných realizátorskými organizáciami.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Faculty of Mechanical Engineering
Project identification:AV-22/08
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 04. 2008
Project close date:31. 12. 2010
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0