8. 12. 2019  5:45 Marína
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov

Garant: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešiteľská organizácia stanoví reologické, fyzikálne, mechanické a tribologické vlastnosti experimentálnych materiálov. S využitím softwaru Moldflow budú simulované efektívne parametre vstrekovania pri požadovanej kvalite a predikované zmrštenie. Simulácie budú verifikované meraním tlaku v dutine formy počas vstrekovania. Riešiteľ navrhne akceptovateľné zmeny konštrukcie foriem a výrobkov na základe experimentov vykonaných realizátorskými organizáciami.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Strojnícka fakulta
Identifikácia projektu:AV-22/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0