12. 8. 2020  6:10 Darina
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov

Garant: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Dek SjF [ukončené]
+421 (2) 57 296 244
140
Marta Bavlšíková
Dek SjF [ukončené]
+421 (2) 57 296 146
35
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ÚTM SjF, ext UMAT MTF, ext UVTE MTF
+421 (2) 57 296 410
233

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ