28. 10. 2020  4:59 Dobromila
Akademický informační systém

Projekty


Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov

Garant: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Riešiteľská organizácia stanoví reologické, fyzikálne, mechanické a tribologické vlastnosti experimentálnych materiálov. S využitím softwaru Moldflow budú simulované efektívne parametre vstrekovania pri požadovanej kvalite a predikované zmrštenie. Simulácie budú verifikované meraním tlaku v dutine formy počas vstrekovania. Riešiteľ navrhne akceptovateľné zmeny konštrukcie foriem a výrobkov na základe experimentov vykonaných realizátorskými organizáciami.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Strojnícka fakulta
Identifikace projektu:
AV-22/08
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0