24. 10. 2020  11:49 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov

Garant: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.


Základné informácie
         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Riešiteľská organizácia stanoví reologické, fyzikálne, mechanické a tribologické vlastnosti experimentálnych materiálov. S využitím softwaru Moldflow budú simulované efektívne parametre vstrekovania pri požadovanej kvalite a predikované zmrštenie. Simulácie budú verifikované meraním tlaku v dutine formy počas vstrekovania. Riešiteľ navrhne akceptovateľné zmeny konštrukcie foriem a výrobkov na základe experimentov vykonaných realizátorskými organizáciami.
Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Strojnícka fakulta
Identifikácia projektu:
AV-22/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0