16. 6. 2019  19:31 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Modelovanie informačných systémov pomocou výpočtovej inteligemcie za prítomnosti neurčitosti.

Garant: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Celkový hlavný cieľ je hlbšie pochopenie a použitie nástrojov spracovávania neurčitosti v komplexných inteligentných systémoch formou výskumu najvyššieho medzinárodného štandardu. K dosiahnutiu tohoto cieľa sme pripravili plán založený na troch hlavných pilieroch. Prvým pilierom je štúdium niektorých fundamentálnych aspektov neurčitosti založené na dvoch aspektoch: objasnenie a podpora výberu výskumu najmä fuzzy neurčitosti, vývoj a návrh nových prostriedkov súčasného spracovania stochastickej a fuzzy neurčitosti pre ďalšie využitie v budúcnosti. Ďalšie dva piliere nášho programu rátajú najmä so spracovávaním fuzzy neurčitosti založenom na logických a analytických prístupoch.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:SK-SRB-01907
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0