15. 6. 2019  23:05 Vít
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie informačných systémov pomocou výpočtovej inteligemcie za prítomnosti neurčitosti.

Garant: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Celkový hlavný cieľ je hlbšie pochopenie a použitie nástrojov spracovávania neurčitosti v komplexných inteligentných systémoch formou výskumu najvyššieho medzinárodného štandardu. K dosiahnutiu tohoto cieľa sme pripravili plán založený na troch hlavných pilieroch. Prvým pilierom je štúdium niektorých fundamentálnych aspektov neurčitosti založené na dvoch aspektoch: objasnenie a podpora výberu výskumu najmä fuzzy neurčitosti, vývoj a návrh nových prostriedkov súčasného spracovania stochastickej a fuzzy neurčitosti pre ďalšie využitie v budúcnosti. Ďalšie dva piliere nášho programu rátajú najmä so spracovávaním fuzzy neurčitosti založenom na logických a analytických prístupoch.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:SK-SRB-01907
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0