20. 10. 2020  6:01 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšenie sieťovej infraštruktúry Fakulty informatiky a informačných technológií

Garant: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zlepšovanie sieťovej infraštruktúry je možné vnímať jednak z kvantitatívneho ako aj z kvalitatívneho hľadiska. Kvantitatívne hľadisko zahŕňa hlavne počet pripojiteľných zariadení a tiež maximálnu prenosovú rýchlosť siete. Z kvalitatívneho hľadiska je dôležitá najmä spoľahlivosť a dostupnosť služieb sieťovej infraštruktúry.
Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:
5a-FIIT/2007
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:
30. 11. 2007
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0